30 กรกฎาคม 2562 เขื่อนวชิราลงกรณเตือนเกษตรกรรับมือภัยแล้ง หลังเข้ากลางฤดูฝนมีน้ำเพียงร้อยละ 51

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/596232

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ทั้งในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี มีปริมาณน้ำน้อยที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา หลังจากพื้นที่เหนือเขื่อนต้องเผชิญปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยพบว่าบ้านแพริมแม่น้ำรันตีจำนวนมาก บริเวณสะพานรันตี อยู่ในสภาพต้องเกยตื้นอยู่บนบก หลังระดับน้ำลดลง ซึ่งหากเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา ถ้าเป็นช่วงต้นเดือนสิงหาคมเช่นนี้ ภาพที่เห็นจะต้องเป็นภาพเรือแพที่ลอยอยู่กลางน้ำที่มีสีขุ่น เช่นเดียวกับระดับน้ำในแม่น้ำรันตีบริเวณนี้ที่มีสภาพตื้นเขิน จนเด็กๆ สามารถลงไปยืนกลางน้ำได้ ซึ่งอำเภอสังขละบุรี เป็นพื้นที่ที่มีป่าอุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำสำคัญ 3 สาย อันได้แก่ แม่น้ำซองกาเลีย บีคลี่ และรันตี ที่ทำหน้าที่คอยเติมน้ำลงในเขื่อนวชิราลงกรณ แต่ปีนี้กลับพบว่าในพื้นที่ต้นน้ำทั้ง 3 สาย มีปริมาณฝนน้อยมาก และเกิดปรากฎการณ์ฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะผ่านไป ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เปิดเผยว่า วันนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำที่กักเก็บเพียง 4,500 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51 ซึ่งหากเทียบกับภาวะปกติของทุกปี เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นช่วงกลางของฤดูฝนของที่นี่ปริมาณน้ำในเขื่อนจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 70 ซึ่งปัญหาเกิดจากปริมาณฝนในพื้นที่เหนือเขื่อนทั้งในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี และบางส่วนของอำเภอทองผาภูมิ มีปริมาณน้อยมาก โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉลี่ยเพียงวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น หากเป็นภาวะปกติ ในแต่ละปีจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำของเขื่อนประมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปีนี้ขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนฯ เพียง 800 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ถือว่าน้อยมาก โดยปกติฤดูฝนในพื้นที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน– กันยายน หากเป็นเช่นนี้คาดว่าปี 2563 พื้นท้ายน้ำจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำ ซึ่งจะส่งผลต่อภาคการเกษตรและการผลักดันน้ำเค็มบริเวณปลายน้ำอย่างแน่นอน แต่ในส่วนของน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่มีปัญหา